f
8 mm
8 mm

Dr. Komjáthy László honlapja

ny. tűzoltó alezredes
egyetemi docensPályázat

"Tisztítsuk meg az Országot” projekt
#tisztítsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium

Negyedik hír
A május nem fogadott minket a kegyeibe. Eddig kétszer kellett a telepítést elhalasztani. Vagy esett, vagy fújt, vagy mindkettő. Kitartásunk azonban meghozta gyümölcsét. Szerencsés napon, harmadik nekifutásra, 21-én végre pont, vagyis kamera kerülhetett a projekt végére. A kamerák élő képet közvetítenek, de korábbi események is visszanézhetők, állóképek is készíthetők a területen történt mozgásról.

negyedikhir_to

Harmadik hír
Internet, internet, internet. Telefon, telefon, telefon. Végre, találtam valamit, ami elfogadható áron van! Apró hiba, hogy a megadott határidőt nem tudják vállalni. Újabb találat, horror ár. Ja, hogy nincs a közelben áram? Újabb keresés. Találat. Jó az ár. Telefon. Értem én, mert magyarul beszél, de miről? Személyes találkozó. A reménybeli szolgáltató bemutat a technikának. Áralku, megegyezés, megrendelés. Gondot okozott még a megfelelő tartószerkezet kiválasztása is. Áramszolgáltató oszlopa, vagy magánoszlop? Ez itt a kérdés. Amit hosszas várakozás után az áramszolgáltató nemleges válasza megoldott. A képen a leendő, még magányos tartóoszlop, de igen jámbor fajta. A mellékelt térképen jelöltem a területet, aminek egy részére a kamerák figyelnek majd, piros ponttal pedig a kamerák tartóoszlopát.

harmadikhir_to

Második hír
A nyertes pályázat felett érzett örömöm nem tartott sokáig. Olyan területre tévedtem, amire semmilyen rálátásom eddig nem volt. Heteket töltöttem számomra ismeretlen fogalmak-képfelbontás, pixel,online áruház, zoom stb.- megértésével, feldolgozásával. A zárva tartó boltok sem segítették a probléma megoldását, vagyis a támogatásból milyen technikát vásároljak? Telefon, internet. Az előbbi számlája sokat elárul arról, hogy egy laikusnak mekkora fejtörést okoz a választás. Közben pihenésképp a terület védelme érdekében kerítés építésébe kezdtem. Nem egy nagy dolog, alig négy!!! kilométer a kerülete. Amit azért vagy kénytelen megépíteni, hogy a saját tulajdonodat meg tudjad védeni a betolakodóktól, illegális szemételhelyezőktől. És ha másképp nem megy, tisztítsd meg magad.

masodikhir_to

Első hír
2020 februárjában lettem szülőfalumban, Fony külterületén egy 26 hektáros legelő, szántó besorolású ingatlan tulajdonosa, közepén egy hektár területű, közös osztatlan tulajdonban lévő major, erősen leromlott állapotban lévő gazdasági épületekkel. A területet bejárva érdekes dolgokat tapasztaltam. Ahogy zöldült a természet, úgy bújt elő a területen egy tehéncsorda, majd egy birkanyáj. Később kinőtt a földből egy, szinte az egész területet körülölelő villanypásztor is. Aztán találtam építési törmeléket, trágyahalmot, több tucat elhantolt birkatetemet és kivágott fák csonkjait is. Természetesen egyikhez sincs közöm. Később megtaláltam a területet illegálisan használókat is. Próbáltam velük szemben érvényt szerezni tulajdonosi jogaimnak. A birtokvédelemre kijelölt jegyző nem tartotta szükségesnek az eljárás megindítását, javasolta forduljak bírósághoz. Kértem rendőri segítséget birtokháborítás, lopás, rongálás miatt. Fél év múlva, ügyvédi ráhatással sikerült megkapnom a bejelentésekről készült feljegyzéseket. A birkatetemekről bejelentést tettem a megyei Közigazgatási Hivatal illetékes osztályára, amit hatáskör hiányában áttettek a Járási Közigazgatási Hivatal Állategészségügyi Osztályára, aki hatósági eljárást kezdeményezett az illegálisan ott tartózkodó állattartó ellen, ÁLLATI EREDETŰ MELLÉKTERMÉK NEM MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSI GYAKORLATA miatt. Az eljárás keretében az állattartónak pontosan meg kellett határoznia az elföldelés pontos helyét és az elföldelés körülményeiről ÍRÁSOS FELJEGYZÉST!!! kellett készítenie. Jó keményen odavágtak neki! A nagyon kemény hatósági szankciók arra ösztönöztek, hogy decemberben megkezdtem a terület lekerítését. A kerítésnek és a télnek köszönhetően legalább a tehéncsorda legeltetése megszűnt. Viszont az illegális juhnyáj és gazdája mai napig ott van és röhög a markába további károkat okozva a tulajdonosnak, vagyis nekem! Az utolsó napokban értesültem a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt pályázati kiírásában szereplő lehetőségről. A projekt 5. célterülete ingatlanvédelmi rendszerek kiépítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást magán-és köztulajdonban álló ingatlanok esetén. Én kamerarendszer kiépítésére pályáztam a terület őrzése érdekében, amit kedvezően bíráltak el. A képek saját készítésűek

elsohir_to